НОВИНИ

КФН потвърди проспект за увеличението на капитала на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ. виж повече

IPO-то на Градус АД приключи успешно. В двата дни на предлагането бяха записани над 45 милиона акции. виж повече