НОВИНИ
zx620y348_2875945

Коментар на Павел Бандилов, финансов анализатор в София Интернешънъл секюритиз за Алтерко. Според него IT секторът има потенциал на БФБ заради бързия си темп на развитие и качеството на предоставените услуги. Павел коментира, че бързорастящите компании би следвало да реинвестират печалбите си. виж повече

zx620y348_2868303

Нова стратегия ще развива фондовата борса. Тя предвижда улеснен достъп до пазара на малки компании, както и въвеждане на нови инструменти. Очаква се борсата да е в готовност за търговия с фючърси и опции още от следващата година, до юни на пазара ще се появяват и ДЦК. виж повече