НОВИНИ
И тази година София Интернешънъл Секюритиз АД подкрепя инициативат на Българската Фондова Борса АД-София

И тази година ние ще подкрепим инициативата на БФБ- София АД – „Ден за акции“ виж повече

Една от най-разпознаваемите компании в българския хранително-вкусов сектор – „ГРАДУС“ АД, планира да дебютира на БФБ – София в най-голямото българско IPO от финансовата криза насам. виж повече