НОВИНИ

Стартира първично публично предлагане на акции на “Софарма Имоти” АДСИЦ виж повече

В ход е увеличението на капитала на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ. виж повече