АКЦИИ за ФЕНОВЕ

В подкрепа на спортния дух,  “София Интернешънъл Секюритиз” АД стартира кампания:

А К Ц И И  за  Ф Е Н О В Е“

 Всеки пети клиент, закупил акции на футболни отбори, участващи в кампанията ще получи специален подарък – футболна топка, която е символът на Европейското първенство 2016.

Подробни условия на кампанията, за заявяване на желание за регистрация и участие може да намерите тук.

В кампанията  ще бъдат включени всички сделки, сключени през периода от 13 юни 2016 г. до 10 юли 2016 г. включително.

Минимална стойност на сделката –  500.00 евро  или еквивалентна стойност в друга валута (*в сумата не са включени разходите по сделката).

Кампанията обхваща САМО сделки,  сключени на регулиран пазар.

Списък с акции, предмет на кампанията:

  •  Manchester United PLC.
  • Juventus Football Club  S.p.A.,
  • Borussia Dortmund Gmbh&Co,
  • Benfica FIA,
  • Futebol Clube do Porto, A.S,
  • Roma S.p.A.

На Клиентите на “София Интернешънъл Секюритиз” АД, заявилите желание за участие в кампанията и осъществили сделка, отговаряща на условията на кампанията, ще им бъде предоставен номер на сделка, с който участват в нея.

Всеки клиент ще бъде уведомен лично, чрез e-mail за промоционалният номера на сделката, с който се регистрира и е включен в кампанията.

Печеливши участници ще бъдат уведомени в срок до 7 работни дни след приключването на кампанията.

Връчването ще се осъществи в „Автентично“ адрес: гр. София, бул.„Патриарх Евтимий“ 44 https://www.facebook.com/avtentichno.siscoop/?fref=ts, като часът и датата ще бъдат обявени допълнително.