13/06/2018 БФБ-СОФИЯ

ДЕН ЗА АКЦИИ

 

За четвърта поредна година София Интернешънъл Секюритиз АД подкрепя инициативата на Българска фондова борса-София и Централен депозитар  в полза на индивидуалните инвеститори – „Ден за акции“.

Инициативата е с цел подобряване на инвестиционната култура и увеличаване на знанието за капиталовите инструменти като форма на инвестиция в България. „Денят за акции“ ще се проведе на 13 юни 2018 г.

В „Деня за акции“ всички местни индивидуални инвеститори (физически лица) ще могат да закупят или продадат акции от основен пазар на БФБ-София без такси и комисиони към Борсата, Депозитаря и участващ в инициативата инвестиционен посредник.

Специалната възможност ще важи при до 15 въведени и изпълнени през „Деня за акции“ поръчки на физическо лице с обем не повече от 2,000 лв. на единична изпълнена поръчка.

София Интернешънъл Секюритиз АД  няма да таксува своите местни клиенти – физически лица, чиито сделки отговарят на посочените условия.

Детайли за събитието и примери може да намерите тук: http://www.bse-sofia.bg/?page=equityday&language=bg