Д E Н за А К Ц И И

София Интернешънъл Секюритиз АД                                             Партньор на БФБ-София АД

16 март 2017 г.

За трета поредна година „София Интернешънъл Секюритиз“ АД ще подкрепи инициативата на Българската Фондова Борса АД-София

„Д E Н за А К Ц И И”

„София Интернешънъл Секюритиз“ АД ще обслужва всички сделки без комисиони в рамките на сесията на 16 март, покриващи параметрите на кампанията:

  • Без разходи за сделки с инструменти, търгувани на Основен пазар и на стойност до 2000 лева.
  • До 15 поръчки на физическо лице.
  • ТЪРГУВАЙТЕ С НАС, НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ТАЗИ СЕСИЯ: ДЕНЯТ Е “16-ТИ”!

Детайли за събитието може да научите от Галина Зайцева на:

Т: +359 2 937 98 65
М: + 359 896 660 125
E: zaytseva@sis.bg

 

Следете за още новини от нас, мястото е www.sis.bg