Какво да очакваме на пазарите в идните месеци на 2014г.?

Европейските избори

Европа е изправена пред най-голямото изборно предизвикателство в края на месец Май и ако от Брюксел послушат избирателите това може да бъде решителна повратна точна за „европейския икономически екперимент“. Разминаването между идеалите на европейските граждани и про-европейски насочените политици никога не е била толкова голямо. В голяма част от членките проучванията показват, че партиите, които се обявяват против засилването на европейската интеграция, ще имат значителна подкрепа. Сумарно скептичните за бъдещето на ЕС партии могат да заемат доста голяма част от Европейския парламент.

Липсата на подкрепа за настоящите европейски политици е породена от продължаващите икономически проблеми, за което гражданите търсят вина в управляващите. В допълнение, политиците биват упреквани и за нарастналия брой на емигрантите в Европа, които се явяват допълнителна преча пред намирането на работа във времена на висока безработица. Много от европейските страни все още не са достигнали или са на предкризисните нива на брутен вътрешен продукт от 2007 г. и безработицата остава висока. Същевременно, Азия и САЩ, най-големите търговски партньори на Европа, също изпитват трудности да запазят положителния моментум.

Положението в Украйна

Ескалирането на ситуацията в Украйна може да доведе до повсеместни спадове на световните пазари, увеличаване на търсенето (и съответно цените) на „сигурните“ активи (злато и др.), както и на петрола. Голямата обвързаност на Европа с руските енергийни ресурси (петрол и газ) прави ситуацията още по-сложна.

Поради географската близост и икономическата обвързаност на България с Украйна и Русия в страната може да се очаква поскъпване на кредитния ресурс в резултат от нарастналия риск за икономическата стабилност в Източна Европа и съответно поевтиняване на цените на държавните облигации в региона, което прави финансирането на държавните задължения по-трудно.

Тенденции за глобалната икономика накратко

Какви са прогнозите за Европа и САЩ за следващите месеци на 2014г.? Най-вероятно ръстовете ще бъдат под прогнозираните. Интересно ще бъде дали изправен пред рисковете за поддържане на крехкия растеж Федералният Резерв на САЩ ще забави т.н. „таперинг“ (намаляване на месечните покупки на ценни книжа от страна на ФЕД, което извършва поетапно в последните 3 месеца) и ще продължи да стимулира икономиката. ЕЦБ ще бъде изправена пред проблема на надвисващата дефлация и липсата на растеж, което евентуално ще я подтикне да започне с наливането на пари в икономиката по подобие на САЩ, Япония, Великобритания и други от развитите страни, както и да предприеме поредните нестандартни монетарни и фискални мерки. Предстои да разберем какъв ще бъде ефекта от тези действия и дали това ще се окаже достатъчно за стимулирането на европейския растеж.

Развиващите се пазари също са под напрежение. Темповете на ръст в много азиатски страни не са на нивата, които сме свикнали да наблюдяваме, което води до спад в цените на основни ресурси, както и занижен износ от САЩ и Европа към източните им партнъори. Индустриалното производство в Китай не е на нивата, които икономистите прогнозират, но дали китайската машина е „прегряла“ и има нужда от рестартиране и преустройване? Евентуалното продължително забавяне в темповете на растеж на втората по големина икономика ще рефлектира негативно както върху развитите, така и върху развиващите се страни.

Прогнозите за Русия са за нулев растеж, някои дори залагат на негативен такъв (в сравние с 5-7% ръст преди кризата). Русия все още е третият най-голям консуматор на луксозни стоки след Япония и Китай като и трите страни са изправени пред различни по естество проблеми. Германия и Франция са най-големия производител на такива и това може да доведе до спад в износа им, което може да засили наблюдаваното през март и април 2014 г. забавяне на растежа. По този начин подобрението, наблюдавано в периферните страни Испания, Португалия и Гърция може да се окаже засенчено от засилващите се проблеми пред двигателите на ЕС.

Валутни очаквания

На валутните пазари очакваме еврото да поевтинее в резултат от очакваните действия от страна на Европейската Централна Банка, като спекулациите се засилиха след като Марио Драги намекна, че действия ще се предприемат на юнската среща. Ако тези мерки не се окажат достатъчни и рисковете за изпадане в дефлация (абсолютен спад в равнището на цените) се засилят, допълнително наливане на пари в европейската икономика се очаква да бъде предприето на някоя от следващите срещи през септември или декември.

Поради увеличението на данъка добавена стойност в Япония и засилването на съмненията, че икономическата политика на министър-председателя Абе се проваля ще бъде интересно да се наблюдава движението на японската йена спрямо основни валути като долара и еврото. Много анализатори предричат ново вълна от ликвидни стимули за японската икономика във втората половина на 2014г., което би натежало върху националната валута.