Aнализ на консолидираните резултати за Q3 2016 на някои от водещите компании на БФБ – София

Представяме Ви анализ на резултатите на някои от водещите компании на БФБ – София след публикуването на консoлидираните им финансови отчети за третото тримесечие на 2016 г.

Анализите можете да прочетете тук:

 

1366130587_ACP_PDF 2_file_document Химимпорт
1366130587_ACP_PDF 2_file_document Софарма
1366130587_ACP_PDF 2_file_document Трейс груп холд
1366130587_ACP_PDF 2_file_document Монбат

Mожете да се свържете с нас, за да обсъдим резултатите, както и за допълнителна информация на български или на английски език.