Финансова група СИС

Финансова група СИС е създадена през 1998г. с единствената цел да успее да събере всички необходими услуги за Вас, Вашите финанси и Вашия бизнес на едно място. Основател на групата е ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, като днес, 15 години по-късно, тя продължава да разраства дейността си, за да може да удовлетвори всички Ваши потребности и вече наброява 7 компании.

Повече за нея можете да научите от сайта на групата: http://www.sisbg.net

finansov center

Освен София Интернешънъл Секюритиз, финансова група СИС включва също така:

Сис Кредит

СИС Кредит е дружество, специализирано в предлагането на заеми, финансов и оперативен лизинг. Компанията има лиценз за финансова институция, издаден от Българска Народна Банка (лиценз № BGR00297) и е регистрирано по Закона за защита на личните данни. Предлага собствени продукти, свързани с отпускането на средства, които са достъпни на територията на цялата страна.

СИС Европейско финансиране

СИС Европейско финансиране се занимава с изготвяне на проекти за кандидатстване по европейски програми. Компанията предлага съдействие на клиентите си през цялото време от започването на бизнес план до пълното усвояване на средствата.  СИС Европейско финансиране предлага специализирани консултантски услуги от доказани професионалисти в сферата, и с нейна помощ може да кандидатствате за безвъзмездна финансова помощ, предоставяна от Структурните фондове на Европейския съюз и за финансиране по Националните Оперативни програми и/или по програмите за директно финансиране на ЕС.

СИС Кооп

СИС Кооп е кредитна кооперация, създадена през 2006 година, за да осигури достъпно целево и нецелево финансиране на членовете си.  Компанията е специализирана в определяне и подпомагане нуждите на  земеделски производители, животновъди и занаятчии. Предлага иновативни и персонализирани кредитни продукти, които са разработени от специалисти в земеделието, животновъдството и кредитирането, за да могат да задоволят индивидуалните потребности на клиентите. СИС Кооп извършва консултации за получаване на най-подходящия заем на територията на цялата страна.

СИС Контрол

СИС Контрол предлага висококачествени решения за фирмите в областта на проблемните кредити. Компанията осигурява квалифицирана помощ както на кредитополучатели в затруднение, така и на кредитори, които не са в състояние да съберат вземанията си. Портфолиото от услуги включва събиране на вземания, консултации по предоговаряне и преструктуриране на кредити, съдебни действия по проблемни кредити, изкупуване на вземания, междуфирмена задлъжнялост.

СИС Брокерс

СИС Брокерс е застрахователен брокер, лицензиран от КФН, съгласно Кодекса за Застраховане в България. Брокерът предлага застраховане на индивидуални и корпоративни клиенти по всички застрахователни рискове, предлагани на българския пазар. Дружеството предлага комплексен анализ на рисковете, консултации и обслужване при ликвидация, както и сключване на застрахователни договори на МПС, имущество, здраве, живот, карго и всички видове отговорности.

СИС Залог

СИС Залог е заложна къща, която предоставя заеми срещу залог на движимо имущество. Компанията отговаря изцяло на изискванията на „Наредба за дейността на заложните къщи”. Заложна къща „СИС Залог” е регистрирана по Закона за защита на личните данни, което е гарант за сигурността на клиентските данни. Предлага гъвкави индивидуални решения на финансовите проблеми на клиентите си, като използва максимално опростена процедура по олихвяване и погасяване на заема.