Нашият екип

Ивайло Томов

Ивайло Томов е изпълнителен директор на София Интернешънъл Секюритиз от май 2016 г. От присъединяването си към компанията през 2010 г. той отговаря за отдел „Търговия с финансови инструменти“, участвайки в управлението на клиентски портфейли, фокусирани върху български и чуждестранни пазари. Господин Томов има над десетгодишен опит  на българския капиталов пазар. Завършва бакалавърска степен по специалността „Международни икономически отношения“ от Университета за национално и световно стопанство и магистърска степен по „Анализи и финанси“ от Universidad Complutense de Madrid. Сертифициран е от КФН като брокер на ценни книжа през 2004 г. и като инвестиционен консултант през 2007 г.

 crop ivo 3
 

Атанас Трайчев

Атанас Трайчев е Председател на Съвета на Директорите на София Интернешънъл Секюритиз от 2017 г., като има дългогодишен опит в управлението на небанкови финансови институции. Завършва бакалавърска степен по специалността „Счетоводство и контрол“ и  магистърска степен по специалността „Финанси“ в Университета за национално и световно стопанство.

Галина Зайцева

Галина Зайцева става част от екипа на София Интернешънъл Секюритиз през 2005 г. и заема позицията на старши брокер. Завършва бакалавърска и магистърска степен по специалността „Международни икономически отношения“ от Университета за национално и световно стопанство. Сертифицирана е като брокер на ценни книжа от КФН през 2010 г. От 2011 г. поема функцията на старши брокер в отдел Дилинг.

 IMG_1346-2

Мартин Петров

Мартин Петров ръководи отдел Вътрешен одит  и нормативно съответствие на София Интернешънъл Секюритиз АД от май 2018 г. Преди това има над 20 години стаж като ръководител на управления Инвестиционно Банкиране и Корпоративно Банкиране на няколко от големите международни банките в региона. От 2009 до 2016 година е съветник на Борда на Алфа Банк в България. От 2017 година консултира Европейската Комисия по въпросите на финансова отчетност. Има магистърски степени по международни икономически отношения от УНСС и бизнес администрация по програма ТЕМПУС от УНСС и London Guildhall University, международни сертификати за управление на проекти (PMI) и структурирано финансиране (EM). Хонорован преподавател по управление на проекти и по международен бизнес в УНСС.

Михаела Ранчинска

Михаела Ранчинска се присъединява към екипа на София Интернешънъл Секюритиз АД в началото на 2015 г. като финансов анализатор. Тя има богат опит в изготвянето на фирмени и пазарни анализи, оценки на дружества и корпоративни транзакции. Понастоящем участва активно в изготвянето на инвестиционни препоръки за  управлението на доверителни сметки и изпълнението на корпоративни проекти като увеличения на капитала на публични дружества, търгови предложения и др. Михаела притежава магистърска степен в областта на корпоративните финанси от University of Amsterdam, Холандия. Успешно е издържала и трите нива на програмата CFA.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Елена Спасова

Елена Спасова е най-новият член в  екипа на София Интернешънъл Секюритиз, като става част от него през 2018 г. и заема позицията – ръководител отдел „Риск“.  Завършва бакалавърска и магистърска степен по специалността „Международни икономически отношения“ от Университета за национално и световно стопанство. Сертифицирана е като брокер на ценни книжа от КФН.

Маргарита Барова

Маргарита Барова е част от екипа на София Интернешънъл Секюритиз от 2013 г. и ръководител на отдел „Финансов“ от началото на 2018 г.  Има повече от двадесет години опит в сферата на капиталовите пазари, където работи от създаването на БФБ и е измежду водещите кадри в областта си. Работила е в брокерските, счетоводните и бек офис отделите на някои от най-големите  инвестиционни посредници в България. Маргарита притежава магистърска степен по „Финанси“ от УНСС и е сертифицирана като брокер на ценни книжа от КФН.

IMG_1232-2