Нашият екип

Ивайло Томов

Ивайло Томов е изпълнителен директор на София Интернешънъл Секюритиз от май 2016 г. От присъединяването си към компанията през 2010 г. той отговаря за отдел „Търговия с финансови инструменти“, участвайки в управлението на клиентски портфейли, фокусирани върху български и чуждестранни пазари. Господин Томов има над десетгодишен опит  на българския капиталов пазар. Завършва бакалавърска степен по специалността „Международни икономически отношения“ от Университета за национално и световно стопанство и магистърска степен по „Анализи и финанси“ от Universidad Complutense de Madrid. Сертифициран е от КФН като брокер на ценни книжа през 2004 г. и като инвестиционен консултант през 2007 г.

 crop ivo 3

Калинка Тенкова – Йорданова

Калинка Тенкова – Йорданова е председател на Съвета на директорите на София Интернешънъл Секюритиз от 2016 г. и негов член от 2005 г. Същевременно изпълнява и дейността главен счетоводител от януари 2005 г. Започва работа в компанията през октомври 2002 г. Професионалният й опит като счетоводител наброява повече от 14 години, като е заемала позициите на управител на специализирано счетоводно предприятие, помощник одитор и Директор връзки с инвеститорите. Завършила е специалност „Финанси” в УНСС. Успешно издържала курсове към Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС – 2004 г., 2008 г.) и към United States Agency for International Development (USAID, 2003 г.).

IMG_1273-2

Павел Бандилов

Павел Бандилов от скоро e част от екипа на София Интернешънъл Секюритиз АД, с фокус Aсет Mениджмънт и чужди пазари. Завършва бакалавърска степен по „Стопанска икономика“ и магистърска степен по „Финансов Мениджмънт в ПУ Паисии Хилендарски. Павел има над 15-годишен професионален опит с капиталовите пазари, като професионалния му път започва в ИП „Популярна каса-95“АД през далечната 2001 г. Преди 6 години стартира блога си – Борсите и оттогава търсен коментатор за телевизиите Bulgaria on Air, Bloomberg TV, BIT и TV+. Има над 50 публикации в пресата относно икономическите отношения и капиталовите пазари.

 IMG_0861

Галина Зайцева

Галина Зайцева става част от екипа на София Интернешънъл Секюритиз през 2005 г. и заема позицията на старши брокер. Завършва бакалавърска и магистърска степен по специалността „Международни икономически отношения“ от Университета за национално и световно стопанство. Сертифицирана е като брокер на ценни книжа от КФН през 2010 г. От 2011 г. поема функцията на старши брокер в отдел Дилинг.

IMG_1346-2

Михаела Ранчинска

Михаела Ранчинска се присъединява към екипа на София Интернешънъл Секюритиз АД в началото на 2015 г. като финансов анализатор. Тя има богат опит в изготвянето на фирмени и пазарни анализи, оценки на дружества и корпоративни транзакции. Понастоящем участва активно в изготвянето на инвестиционни препоръки за  управлението на доверителни сметки и изпълнението на корпоративни проекти като увеличения на капитала на публични дружества, търгови предложения и др. Михаела притежава магистърска степен в областта на корпоративните финанси от University of Amsterdam, Холандия. Успешно е издържала и трите нива на програмата CFA.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Мария Атанасова

Мария Атанасова се присъединява към екипа на София Интернешънъл Секюритиз като технически сътрудник през 2004 г., и вече има повече от десет години стаж в сферата на капиталовите пазари. От началото на 2007 г. тя заема позицията ръководител отдел „Бек офис“, като паралелно с това става част от екипа на УД Болкан Капитал Мениджмънт АД в качеството си на главен експерт. От началото на 2011 г. Мария работи в отдел „Вътрешен контрол“, като осигурява едновременно превантивен, текущ и последващ контрол върху предоставяните инвестиционни и допълнителни услуги  за сметка на клиенти. Мария има магистърска степен от Технически университет – София, специалност “Транспортна техника и технологии”.

 IMG_1202-2

Маргарита Барова

Маргарита Барова е ръководител на отдел „Вътрешен контрол“ на София Интернешънъл Секюритиз от началото на 2013 г.  Има повече от седемнадесет години стаж в сферата на капиталовите пазари, където работи от създаването на БФБ и е измежду най-опитните кадри в областта си. Работила е в брокерските, счетоводните и бек офис отделите на някои от водещите инвестиционни посредници в България. От 2006 г. работи като ръководител Вътрешен контрол. Маргарита притежава магистърска степен по „Финанси“ от УНСС и е сертифицирана като брокер на ценни книжа от КФН.

IMG_1232-2