Какво да очаквате от нас?

„София Интернешънъл Секюритиз е инвестиционен посредник с над 15 години история на пазара. Вярваме, че успехът ни се дължи на качеството на предлаганите услуги, личната ангажираност с проектите на клиентите и дългосрочния подглед върху бизнес отношенията. Не спираме да инвестираме и подобряваме квалификацията си, за да можем да отговорим на очакванията, създавайки допълнителна стойност за нашите клиенти, партньори и служители. Да отговорим на инвестиционните изискавания на клиента за нас е професионален ангажимент.“

Светозар Абрашев

Изп. Директор

Кои сме ние?

ИП София Интернешънъл Секюритиз АД предлага посредничество при търговия с акции, облигации, валути и деривативни инструменти, както на БФБ, така и на световните валутни и капиталови пазари.

София Интернешънъл Секюритиз АД има пълен лиценз за инвестиционен посредник от Комисията за Финансов Надзор и е член на Българска Фондова Борса – София АД, Централен Депозитар и Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници. Активите на клиентите се защитават от Фонда за гарантиране на инвеститорите.

Въпреки негативното влияние на световната финансова криза и съответно намаления оборот и брой сделки на БФБ, ние успяхме да запазим почти непроменени клиентските активи на София Интернешънъл Секюритиз, които в края на 2012 г. са в размер на 162.8 млн. лв.