26/05/2014 БФБ-СОФИЯ

ПФК ЦСКА АД ще стартира връщането на сумите от първично публично предлагане на акции

ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД уведомява клиентите, които са придобили акции от временната емисия на „ПФК ЦСКА” АД, че ще стартира нареждането на сумите веднага след като ги получи от посредника по предлагането.
Няма краен срок за възстановяване на паричните средства.

Клиентите могат да получат сумите, като това може да стане по един от следните начини:

  • По предоставена лична банкова сметка на клиента;
  • Чрез пощенски запис.

Всеки клиент, който е участвал в публичното предлагане на акции, може да получи безплатен достъп до най-новата ни система за търговия на БФБ – SIS INVEST 2.0.

Свържете се с нас за повече подробности.