Седмичен икономически преглед, 8 февруари 2016

Иран настоява за плащания за доставки на петрол в евро

Иран изглежда, че ще изисква милиардите долари, които му дължат други страни да бъдат погасени в евро. След премахването на санкциите към страната по-рано този месец страната ще ценообразува новите си договори за доставки на петрол в евро. Европа стана един от основните търговски партньори на Иран напоследък на фона на иранските петролни компании се втурнаха да възстановяват пазарния си дял в Стария контитент от времето преди налагането на санкциите. Поради тази връзка промяната на продажбите към евро ще намали транзакционните разходи между иранските производители и европейските компании. Също може да повиши търсенето на единната валута, тъй като страни като Индия ще бъдат принудени да купуват евро, за да изплащат предишни дългове или за да финансират нови.

Докладът за наетите лица в САЩ върна разговорите за повишаване на лихвите отново в играта – Докладът показа, че работните места в нестопанския сектор са се повишили с 151 хиляди през януари като се понижават от ревизираните 262 хиляди през декември. Като цяло, обаче, докладът даде добри сигнали на Федералния резерв поради спада на нивото на безработица и повишението на средното почасово заплащане на месечна база. В допълнение и нивото на участие на трудовия пазар се повишиха, което потвърждава аргументът на Джанет Йелън, че подобряващият се пазар на труда ще върне увереността в хората, които са спрели да търсят работа. Положителният доклад може да повиши възможността за повишение на лихвеното ниво през идните месеци, а това е нещо, в което инвеститорите започнаха сериозно да се съмняват в следствие на коментари на представители на Федералния резерв относно влиянието на глобалния смут върху американската икономика. Фед ще имат възможността да обмислят резултатите от още един доклад преди следващата си среща за обсъждане на лихвите през март. Ако трудовият пазар продължава да показва значително подобрение и представителите на Фед се въздържат от повече умерени (т.н. „dovish“) коментари относно негативните рискове, породени от глобалната икономика, е възможно да видим засилването на очакванията за повече повишения на лихвите през текущата година.

Най-важното за днес: По време на европейската сесия ще излязат данни за разрешителните за строеж в Канада за декември, където се очаква засилване след спада през ноември. Възстановяване на разрешителните може да подкрепи канадския долар CAD леко при обявяването им.

Що се отнася до другите дни от седмицата, във вторник няма значителни икономически събития, нито пък по-интересни данни.

В сряда цялото внимание ще бъде насочено към председателя на Фед Джанет Йелън, която ще представи пред Конгреса шестмесечната си декларация за развитието на монетарната политика. Тя ще повтори изявлението си и пред Сената на следващия ден. Ще слушаме внимателно за всякакви коментари за това какво да очакваме през тази година. Получихме някаква идея за това през предходната седмица, когато представителите на Фед Фишер и Дъдли заявиха, че комисията по монетарната политика ще вземе под внимание влиянието на международната положение върху американската икономика преди да вземе решение за лихвените нива. Тези коментари изтласкаха назад очакванията за повторно повишение през март и ще бъде интересно да чуем дали Йелън ще заимства възгледите им. Ако това стане, това може да премахне всякакви останали надежди и да постави долара отново под натиск от страна на продавачите.

В Норвегия, инфлацията за януари се очаква да достигне целовото ниво на норвежката централна банка от 2.5% на годишна база, повишавайки се от 2.3% през предходния месец.

Във Великобритания ще видим информация за индустриалното производство през декември и очакванията са отново за забавяне, но с по-слаб темп в сравнение с предходния месец. Това ще внесе допълнителна светлина за представянето на британската икономика през четвъртото тримесечие. В предварителните калкулации за БВП през тримесечието беше отчетен спад в индустриалното производство от 0.2% на месечна база през декември, въпреки че общото производство се засили в известна степен. По-голямо от очакваното намаление в данните в сряда може да повишат съмненията за негативна ревизия във вторичното изчисление на брутния вътрешен продукт, което ще бъде обявено на 25-ти февруари.

В четвъртък ще се проведе среща на шведската централна банка Riksbank относно монетарната политика. На 4-ти януари банката проведе извънредна среща, на която управителят и заместник управителят получиха правото да интервенират на валутните пазари, за да предпазят движението на инфлацията от възможното бързо поскъпване на кроната. Въпреки това, заместник управителят изрази несъгласието си към решението, тъй като смята, че валутните интервенции ще изискват действия в продължителен период от време, за да имат явен ефект върху валутните курсове. Ние сме съгласни с него и считаме, че нещо подобно може да повлияе отрицателно на активите и собствения капитал на банката. Освен това кроната не е достатъчно силна, за да се пуска алармата за валутна интервенция. Това може да се случи, ако валутата им поскъпне прекалено бързо. В случай на последващо движение от страна на Европейската централна банка през март вярваме, че шведската банка ще опита да уравновеси някакво действие от страна на ЕЦБ чрез намаляване на репо нивата или чрез разширение на програмата си за количествени облекчения.

В петъчния ден ще бъдат обявени предварителните данни за брутния вътрешен продукт през четвъртото тримесечие в Германия и в евро зоната като цяло. И двете числа се очаква да покажат, че икономиките са запазили същото темпо от третото тримесечие. Тъй като данните за Германия, двигателят на европейския растеж, ще бъдат представени по-рано, инвеститорите ще ги следят като измерител за потенциални изненади за европейския растеж. Германия вече обяви първичната си оценка за годишния БВП за 2015 г. и предполагам, че петъчната прогноза е базирана на нея и заради това не очакваме изненади в немските данни. Що се отнася до евро зоната, спадът в глобалното потребление, по-топлото време и терористичните атаки в Париж може да се повлияли на икономическия растеж. Те, обаче, може да са били компенсирани от спадащата безработица, повишението в реалните доходи заради по-ниските цени на енергийните източници и голямото повишение в публичните разходи в резултат на огромната имигрантска вълна. Не виждаме възможност за изненада и тук и вероятно реакцията на еврото ще е ограничена.

В САЩ основното събитие ще бъдат продажбите на дребно за януари. И общата и основната инфлация се очаква да се засилили след спада през декември. През първия месец от годината трудовият пазар продължи да се засилва, цената на горивата и енергията продължи да спада и студеното време из цялата страна е вероятно да са повишили продажбите на дрехи. Поради това възстановяване на продажбите изглежда вероятно и това може да окаже подкрепа на долара поне за кратко.

Коментарът е направен от Николай Димов.