F.A.Q

Какви допълнителни разходи ще имам освен комисионите за търговия?

При търговия на Българска Фондова Борса се дължат такси към БФБ-София АД и Централен Депозитар АД. С оглед на пълната прозрачност ние ги начисляваме отделно от комисионите си, за да може по-добре да съобразите поръчките и сделките си. Подробна информация можете да намерите в тарифата на ИП, а примери за разходите можете да видите тук.

В каква валута мога да отворя сметка?

Можете да отворите сметка във всяка от водещите световни валути. Тъй като търговията на БФБ-София се осъществява в български лева, нашият съвет е да отворите сметка си в лева (BGN), за да избегнете допълнителните разходи по преноса на валута. За да Ви спестим време и усилия можем винаги да извършим преобразуване на Вашето салдо в желана от Вас валута.

Как да отворя сметка за търговия?

  1. Заповядайте в най-близкия до Вас офис на СИС;
  2. Запознайте се с условията и политиките за търговия – виж ги в Информация за настоящи и потенциални клиенти;
  3. Имате нужда единствено от личната си карта;
  4. Ако представлявате юридическо лице, е необходимо да носите освен личната си карта и печат на ЮЛ;
  5. Изберете коя платформа за търговия на БФБ-София искате да използвате – SIS Invest и/или COBOS;
  6. Ние ще  подготвим договора за Вас; запознайте се с тях от менюто Договори;
  7. Депозирайте пари в сметката си – в брой или по банков път;
  8. Започнете да търгувате.

Как да търгувам с COBOS?

Ако сте избрали платформата COBOS, при откриването на сметка трябва да заплатите дължимата годишна такса към БФБ за ползване на системата в размер на 72 лв.

След регистрацията Ви ще получите по електронна поща цифров сертификат, който трябва да бъде инсталиран на компютъра, от който ще търгувате. Инструкции за инсталиране на сертификата можете да намерите в Ръководството за абонати на COBOS. Този сертификат Ви дава достъп до интернет базираното приложение за оторизиран и защитен достъп до системата за търговия в реално време.

След инсталиране на сертификата влезте в https://cobos.bse-sofia.bg или влезте в платформата през менюто БФБ-София. При вход в сайта ще бъдете запитан за сертификата,който ще бъде използван. След потвърждение ситемата Ви допуска до търговия.

Ако все още не сте депозирали средства, можете да го направите във всеки наш офис и клон, както и по банков път в посочените сметки.

Дължа ли такси за съхранение на ценни книжа и/или пари в СИС?

Не, СИС не удържа такси за съхранение на ценни книжа и парични средства. Като член на Фонда за компенсиране на инвеститорите СИС редовно заплаща процентна такса от всички съхранявани ценни книжа и парични средства, но като част от нашата политика за осигуряване на максимално ефективна търговия СИС покрива тази такса и я спестяваме на клиентите си.

Как да получа полагащите ми се дивиденти и лихвени плащания?

Получените дивидентни или лихвени плащания, дължими по ценни книжа, държани по Ваша клиентска подсметка, се захранват автоматично по сметката Ви.

Кога и как мога ще получа парите от осъществени продажби на БФБ?

Парите от направените продажби могат да се изтеглят на каса или да бъдат преведени по личната Ви банкова сметка най-рано в деня на сетълмент на сделките. Това е вторият работен ден след датата на сключване на съответните сделки (период t+2).

Мога ли да получа пари на заем срещу притежавани от мен търгуваеми на БФБ-София?

Да, можете да направите това като сключите договор за репо сделка с притежаваните от Вас ценни книжа.

За повече информация и за да разгледаме Вашия индивидуален случай моля свържете се с нашите брокери – За контакти с Дилинг.

Може ли да отменя или да се откажа от вече сключена на БФБ сделка?

Сключените сделки на борсата са неотменяеми и необратими.

Дължа ли такси за теглене или внасяне на пари в брой в СИС?

Да, съгласно нашата тарифа дължите минимална такса за теглене и внасяне на пари на каса.

Дължа ли такса при банков превод на средства от/към сметката ми в СИС?

Съгласно нашата тарифа разходите по извършени банкови преводи (левови и валутни) по Ваше нареждане от сметката Ви за търговия към Ваша лична банкова сметка, или обратно са за Ваша сметка. СИС не прилага допълнителни такси, а Ви предоставя банковите условия директно, както ги получаваме и ние.

Как мога да трансферирам акции от друг инвестиционен посредник към СИС и обратно? Какви са таксите за това?

Можете да прехвърлите акции от друг посредник към СИС и обратно чрез подписване на нареждане за получаване или за прехвърляне в някой от нашите офиси.

Не удържаме такса за прехвърляне на ценни книжа от друг инвестиционен посредник към СИС.

За прехвърляне на финансови инструменти от Ваша сметка в СИС към друг ИП таксата е размер на 0.5% от общата пазарна стойност на финансовите инструменти, изчислена на база цената на затваряне за последния работен ден, предхождащ подаването на нареждането за всяка една емисия, но не по-малко от 20 лв.

Мога ли да използвам COBOS на повече от един компютър или мобилно устройство?

Персоналният електронен сертификат за достъп до платформата може да бъде инсталиран на неограничен брой компютри. Едновременното използване на платформата чрез един и същи сертификат на повече от един компютър не е възможно.

Защо достъпът до COBOS се осъществява с персонален сертификат?

С цел постигането на максимална сигурност достъпът до платформата COBOS се осъществява посредством потребитеслко име и парола, като данните са криптирани чрез използване на електронен сертификат.

Има ли такса за използването на платформата SIS Invest?

Не,  няма такса за използването платформата и за осъществяването на търговия в SIS Invest.

За разлика от нея, при използване на COBOS се заплаща годишна такса в размер на 72 лв., която се дължи на употребата на персонален електронен сертификат. Той се подновява ежегодно, и за всяка година от използването му се дължи таксата.

Клиенти, направили годишен оборот от над 100 000 лв. не дължат такса за използването на COBOS през следващата година.

Мога ли да използвам парите от продажби, осъществени на БФБ за нови покупки в рамките на същия ден?

Да, парите от продажба на ценни книжа могат да се използват за покупки на други веднага след осъществяването на сделките – още в рамките на същата борсова сесия.

Как мога да получа информация за финансовите показатели или анализи на компаниите, търгувани на БФБ-София?

Клиентите на СИС имат безплатен достъп до регулярно изготвяните от нас бюлетини и анализи като е необходимо единствено да заявите желанието си като се абонирате за тях директно от сайта (от формата в долната част на страницата), като пишете на support@sis.bg или като се свържете с нас.

При необходимост от някакъв коментар или анализ, с които не разполагаме, ще обмислим въпроса и може да изготвим материал, които да отговори на Вашите нужди.

Как мога да получа отговор и на други мои въпроси, които не намерих тук?

Винаги можете да се свържете с нас по предпочитания от Вас начин:

Телефон: 02/988 63 40; 02/937 98 60; 02/937 98 74

E-mail: support@sis.bg

Skype: galina.s.zaitseva

Можете да посетите офис на СИС всеки работен ден и да зададете въпросите си на място.