КАК ДА ЗАПОЧНЕМ
Какво е необходимо да направите, за да станете наш клиент:
Какво трябва да знаете за Вашите активи:
  • Посетете най-удобния за Вас офис на СИС и се запознайте с възможностите и условията за търговия;
  • За да се регистрирате ще Ви е нужна само лична карта;
  • Ако представлявате юридическо лице, фирменият печат също ще Ви бъде необходим;
  • Допълнителната работа ще бъде свършена от нас, за да Ви улесним напълно;
  • Ако искате да спестите време, регистрирайте се онлайн за по-малко от 2 минути; 

Свържете се с наш представител, за да получите допълнителна информация – За контакти.

  • Съхраняват се във Ваша персонална клиентска сметка, отделно от активите на инвестиционния посредник по реда на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК);
  • Винаги са на Ваше разположение и можете да оперирате с тях напълно свободно; свободните Ви средства могат да бъдат изтеглени изключително бързо и лесно, и да бъдат преведени във Ваша сметка;
  • Максимална сигурност за Вашите средства –  защитени са от Фонда за Компенсиране на Инвеститорите (до 40 000 лв.);
НОВИНИ ВСИЧКИ »
Енергоремонт Холдинг, Енергоремонт Бобов Дол, акции, търгово предложение, продажба

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗКУПУВАНЕ на всички акции на останалите акционери на „ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ“ АД виж повече

Нови изисквания към юридическите лица от 3 Януари 2018г. съгласно Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета oт 15 май 2014г. виж повече