КАК ДА ЗАПОЧНЕМ
Какво е необходимо да направите, за да станете наш клиент:
Какво трябва да знаете за Вашите активи:
  • Посетете най-удобния за Вас офис на СИС и се запознайте с възможностите и условията за търговия;
  • За да се регистрирате ще Ви е нужна само лична карта;
  • Ако представлявате юридическо лице, фирменият печат също ще Ви бъде необходим;
  • Допълнителната работа ще бъде свършена от нас, за да Ви улесним напълно;
  • Ако искате да спестите време, регистрирайте се онлайн за по-малко от 2 минути; 

Свържете се с наш представител, за да получите допълнителна информация – За контакти.

  • Съхраняват се във Ваша персонална клиентска сметка, отделно от активите на инвестиционния посредник по реда на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК);
  • Винаги са на Ваше разположение и можете да оперирате с тях напълно свободно; свободните Ви средства могат да бъдат изтеглени изключително бързо и лесно, и да бъдат преведени във Ваша сметка;
  • Максимална сигурност за Вашите средства –  защитени са от Фонда за Компенсиране на Инвеститорите (до 40 000 лв.);
НОВИНИ ВСИЧКИ »
Енергоремонт Холдинг, Енергоремонт Бобов Дол, акции, търгово предложение, продажба

ДИЙТСМАН Н.В отправя търгово предложение за закупуване на акции на ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ АД виж повече

Нови изисквания към юридическите лица от 3 Януари 2018г. съгласно Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета oт 15 май 2014г. виж повече