Обновени условия за работа с клиенти

Промяната е нещо, което е характерно за финансовите пазари и за всички свързани с тях страни. За да можем да продължим да Ви предоставяме най-гъвкавите условия за участие на тях изготвихме и новата ни тарифа, в която можете да намерите таксите и комисионите за работа с нас.

Молим всички наши настоящи и потенциални клиенти да се запознаят с обновената ни тарифа от 17 март 2016, която ще влезе в сила от 24 март 2016.

Можете да я намерите тук, както и при всички други документи, с които е препоръчително да се запознаете преди да започнете търговия на финансовите пазари: http://www.sis.bg/bg/bse-docs/