20/06/2012 БФБ-СОФИЯ

Приключи търговото предложение към акционерите на Плевен-БТ

През Юни 2012 София Интернешънъл Секюритиз АД извърши търгово предложение към акционерите на Плевен-Булгартабак от името на Булгартабак Холдинг. Цената на акция беше 22.80 лв. В резултат на търговото предложение дела на Булгартабак АД в дъщерното му дружество бе увеличен до 98.17%. Плевен-Булгартабак преработва тютюн и продава по-голяма част т продукцията на София-Булгартабак и Благоевград-Булгартабак.