Как да оцелеем на финансовите пазари?

Като инвеститори най-вероятно сте чували, че техническият и фундаменталният анализ не са достатъчни, за да се печелят пари на финансовите пазари. Хората често забравят за два важни аспекта от търговията. Това са управлението на капитала от една страна, и пазарната психология от друга. За да ви припомним някои от основните правила в инвестирането изготвихме този списък. Защото без значение колко сте напреднали, трябва да се подсещаме за някои базови неща, за да не си изпатим.

  • Винаги отваряйте позиции по посока на тренда. Никога не нарушавайте това правило, дори и да се разочаровате понякога. Ако нарушавате това правило системно, ще усетите, че Пазарът решава какво се случва, а не вие, за съжаление.
  • Спазвайте плана си. Трябва да си изготвите собствен план, според който ще инвестирате парите си и да заложите в него железни правила, които никога, в никакви ситуации не трябва да нарушавате. Тези правила трябва да ви помогнат да елиминирате чувства като надежда, алчност, страх и др., които могат да се окажат фатални за трейдинга.
  • Не инвестирайте целия си капитал в един инструмент. Не повече от 10-15% (и то в единични случаи) от цялото ви портфолио може да се обвърже с една трансакция.
  • Не променяйте нивото на стоп поръчките си с надеждата, че пазарът ще промени посоката си. Надеждата е пагубна за търговията и трябва да бъде сведена до абсолютен минимум.
  • Пресечете загубите в първия удачен момент. Но не се страхувайте да загубите. Те са част от играта и без тях никога няма да се научим да печелим.
  • Не сте страхувайте да печелите. Придържайте се към печелившите позиции, доколкото можете. Помнете, че преди да отворите позиция трябва да имате зададена цел. Ако тази цел бъди постигната, можете да затворите позицията си, никога по-рано.
  • Не се насилвайте да отворите позиция. Ако не виждате нищо потенциално към момента, просто си вземете почивка. Опасно е да си измисляме възможности, където ги няма.
  • Винаги преценявайте колко можете да спечелите в сравнение с това, което бихте загубили. Съотношението евентуална печалба/загуба трябва да бъде поне 2 към 1 във всяка сделка.
  • Записвайте всички сделки в дневника си. Правете анализ както на печелившите, така и на губещите сделки. По този начин ще можете да видите не само грешките си, но и да разберете емоциите си, когато взимате различни решения.
  • Не се поддавайте на „съвети“ от приятели. Колкото повече мнения, толкова повече емоции. Означава ли това, че не трябва да четете коментарите и анализите на анализаторите? Не, но ако сте планирали дадена позиция, не променяйте мнението си в следствие на прочитане на противоположно мнение на някой анализатор. Защо си мислете, че грешите? Не забравяйте, че анализаторите не винаги са добри трейдъри, както и не винаги търгуват по същия начин като вас.