20/11/2012 БФБ-СОФИЯ

Успешно приключи първичното предлагане на емисия облигации на СИС Кредит

През Ноември 2012 София Интернешънъл Секюритиз АД структурира и организира първичното предлагане на емисия корпоративни облигации на СИС Кредит АД. Сис Кредит е бързо развиваща се небанкова финансова институция, предоставяща бързи и потребителски заеми, както и предлагаща финансиране на малки и средни предприятия и земеделски производители. Компанията има регионални офиси в 25 Града в България.