19/10/2012 БФБ-СОФИЯ

Софарма Имоти АДСИЦ ще увеличава капитала си

През Октомври 2012 Комисията за Финансов Надзор одобри проспекта за увеличение на капитала на Софарма имоти АДСИЦ. София Интернешънъл Секюритиз АД е мениджър на емисията. Новите акции се предлагат за записване при емисионна цена от 2.40 лв. за акция. Набраните средства ще бъдат използвани за финансиране на текущите проекти на Дружеството. На аукциона, проведен през декември 2012 всички права, даващи възможност за записване на акции от емисията, бяха изкупени.