18/02/2014 БФБ-СОФИЯ

Вече тече търговото предложение на Агро Финанс АДСИЦ

От днес стартира търговото предложение от „Уинслоу Ленд Инвест“ АД към акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ.

“Уинслоу Ленд Инвест“ АД е мажоритарен акционер в „Агро Финанс“ АДСИЦ, като притежава 27 205 438 броя акции, или 84.44% от гласовете в Общото събрание на акционерите. Компанията оправя търгово предложение за закупуване на акциите на всички миноритарни акционери във фонд.

Търгов предложител „Уинслоу Ленд Инвест“ АД
Вид акции Обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми
Номинална стойност 1.00 (един) лв.
Предложена цена 2.35 (два лева и тридесет и пет стотинки) лв.
Начална дата 18.02.2014 г.
Крайна дата 03.04.2014 г.

 Изтегли Заявление за приемане на търговото предложениеdownload 

Упълномощеният от предложителя инвестиционен посредник, който да осъществи предлагането, е „София Интернешънъл Секюритиз” АД.

Всички, които желаят да приемат търговото предложение, могат да го направят в срок 45 (четиридесет и пет) дни от датата на публикуване на търговото предложение в два централни ежедневника, която е 18.02.2014 г. Срокът за приемане изтича на 3.04. 2013 г.

Текстът на цялото търгово предложение можете да прочетете от тук.

Становището на Съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ относно търговото предложение можете да видите тук.

Заявките и приложенията към тях могат да се изпращат в периода на приемане на следните e-mail адреси: info@sis.bg и atanasova@sis.bg. Оригиналите очакваме на адрес: ул. „Николай Хайтов“ 3А, ет. 1., гр. София в срок до 3 април 2014.

Важна допълнителна информация