Полезни връзки

Български капиталов пазар и надзорни органи

Комисия за финансов надзор
Българска Фондова Борса-София
X3 News
Централен депозитар
Българска Народна Банка

Институции

Президент на Република България
Правителство на Република България
Народно събрание
Делегация на Европейската комисия в България
Министерство на финансите
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Агенция за приватизация и следприватизационен контрол
Българска агенция по инвестиции
Агенция по вписванията

Медии и източници на информация за Българския пазар

Национален статистически институт
Институт за пазарна икономика
Център за икономическо развитие
Инвестор.БГ
Инфо Сток
в. Капитал
в. Дневник

Световни медии и източници на информация за глобалните пазари

Bloomberg
Reuters
Financial Times
The Economist
MarketWatch
Yahoo Finance
DailyFX