Licences

licence1licence2

licence3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИЦЕНЗИРАН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК С ЛИЦЕНЗ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР № РГ-03-0157/25.04.2006

ЛИЦЕНЗИРАНА ФИНАНСОВА КЪЩА С ЛИЦЕНЗИЯ ОТ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА № 104/10.10.2005